Sự kiện

09

01

Giảm giá 25% từ ngày 01/09/2015 đến 31/10/2015

Time: No time set
Location: Seafront Hotel

07

28

GIẢM GIÁ 20%

Time: No time set
Location: Khách sạn Seafront đà nẵng

07

09

TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Time: No time set
Location: Khách sạn Seafront đà nẵng

07

28

Sự kiện #2

Time: 8pm
Location: Shinjuku, Tokyo

07

20

Sự kiện #1

Time: 9pm
Location: London, UK